coaching

Personal coaching is gericht op uw persoonlijke effectiviteit in de werksituatie. HvM coacht professionals, leidinggevenden en teams.
Bij coaching staat de balans tussen willen, handelen, denken en voelen centraal.

Welke thema’s kunnen aan de orde komen:

 • Zingeving (waar gaat het mij ook alweer om?)
 • Eigenheid (leren vanuit kracht te werken)
 • (Persoonlijk) leiderschap (sturen op de juiste koers)
 • Loopbaanbegeleiding (zit ik wel op mijn plek in die baan?)
 • Assertiviteit (geen ‘nee’ kunnen zeggen; grenzen aangeven)
 • Conflicten (hoe ga ik ermee om?)
 • Stress / balans / dreigende burnout (hoeveel energie heb ik nog?)
 • Timemanagement (hoe om te gaan met tijdsdruk?)
 • Gebrek aan structuur in je werk (hoe kan ik tijd winnen?)
 • Moeite met veranderingsprocessen en gedragspatronen
 • (waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?)
 • Verdere professionalisering (communicatie)
 • Re-integratie (met nieuwe moed en hernieuwde kracht beginnen.)

Door in de begeleiding te vragen, te spiegelen, te confronteren en te structureren, komt uw denkproces op gang. U krijgt het overzicht en daarmee ontstaat de ruimte om zelf tot antwoorden en nieuwe ideeën te komen.

willen
handelen
denken
voelen