intervisie

Volgens Wikipedia is de betekenis:
“Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. De deskundigheid van betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert”.

Dat is ook mijn ervaring. Men leert elkaar persoonlijk én professioneel beter kennen en dat werkt als haarlemmerolie in een groep van professionals.

Een intervisiegroep heeft een grote kans van slagen als de deelnemers bij de start van een intervisietraject verwachtingen uitspreken over de manier van omgaan met elkaar, maar ook over doelstellingen voor de groep en voor zichzelf.

Mijn ervaring is dat de volgende punten van groot belang zijn:

  • Gelijkwaardigheid van gezag, vaardigheden en inzet: Er zijn geen gezagsverhoudingen binnen de groep, in die zin dat er geen leidinggevenden van deelnemers aanwezig zijn. Ook zijn de deelnemers van ongeveer hetzelfde kennisniveau. Het ervaringsniveau kan verschillend zijn. Dit zou eventueel ter sprake gebracht kunnen worden aan het begin van de reeks intervisiebijeenkomsten.
  • Vertrouwelijkheid: wat er binnen de intervisiegroep besproken wordt, blijft onder elkaar.
  • Heeft praktische zaken op orde: Wie brengt een vraag in? Wie zorgt dat alle deelnemers ruim van tevoren weten wat de data van de bijeenkomsten zijn?
  • Bestaat uit vijf, zes of hooguit 7 deelnemers: Bij kleinere groepen loop je het risico dat er, bij afmeldingen, te weinig deelnemers overblijven. Bij grotere groepen is er te weinig gelegenheid voor elke deelnemer afzonderlijk om zijn persoonlijke kwesties in te brengen.
  • Komt eens per ongeveer acht weken bij elkaar: Persoonlijke ontwikkeling is een proces dat tijd nodig heeft. Het duurt vaak even voordat je de dingen die je geleerd hebt kunt verwerken en toe kunt passen. Ook de voorbereiding op de komende bijeenkomst heeft tijd nodig. Een periode van veel langer dan acht weken is ook weer niet wenselijk. Anders zien de groepsleden elkaar minder dan vijf keer per jaar (vakanties en ziekzijn nemen ook tijd in beslag). Bovendien zijn de punten voor de herregistratie ook interessant voor met name medici.
  • Is gedisciplineerd: De leden zeggen alleen af voor bijeenkomsten als ze ziek zijn of andere zeer dwingende redenen hebben.
  • Zes intervisiebijeenkomsten in een jaar kunnen bijdragen aan je herregistratie bij je beroepsvereniging (bijv. bij Verenso).


Ik volg voor mijn intervisiebijeenkomsten verschillende modellen, zoals bijvoorbeeld de incidentmethode, die het meest bekend is. Mijn voorkeur gaat uit naar het Oplossingsgerichte Intervisiemodel. Het Oplossingsgerichte model gaat uit van de krachten en kwaliteiten die iemand al heeft en probeert deze te versterken. De focus ligt hierbij niet
op wat er niet goed gaat in de praktijk (niet probleemgericht), maar juist op wat er al wel heeft gewerkt (oplossingsgericht). Dit brengt een positieve, oplossingsgerichte sfeer met zich mee. Het Oplossingsgerichte Intervisiemodel gaat uit van kansen en mogelijkheden. Het is een uitdaging om juist die te (leren) zien.

The pessimist sees difficulty in every opportunity
The optimist sees the opportunity in every difficulty
Winston Churchill

willen
handelen
denken
voelen