aanpak

Als u voor de eerste keer met HvM coaching te maken krijgt, is dat vaak indirect: op basis van de ervaringen van iemand anders, de folder of deze website.

Coaching

Als u zich wilt oriënteren op samenwerking, neemt u contact op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek, waarbij de kennismaking en het formuleren van een begeleidingsvraag centraal staan.

Als het klikt en u besluit een coachingstraject in te gaan, dan ontvangt u een offerte. Vervolgens voert u in een zeker (tweewekelijks) ritme de coachingsgesprekken van 75 minuten. Reflectie, cases en uw toekomstperspectief staan daarbij centraal.
Tussendoor beschrijft u in uw reflectieverslag, uw gedachten, gevoelens, wensen en activiteiten naar aanleiding van het gevoerde gesprek.

Als er na een aantal gesprekken een antwoord is op uw coachingsvraag en het traject doorlopen is, volgt een evaluatie.

Als uw leidinggevende de opdrachtgever is, ontvangt hij een offerte met daarin verwoord het leerdoel. Tijdens en na afloop van het traject ontvangt hij na uw toestemming de evaluatie.

willen
handelen
denken
voelen